Polityka prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych (RODO)

Przetwarzanie danych osobowych na stronach *.isic.pl – osoby nie zalogowane

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) prosimy o zapoznanie się ze zmianami w polityce prywatności obowiązującymi od dnia 25.05.2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych podanych w niniejszej umowie jest Stowarzyszenie Almatur. z siedzibą w 00-332 Warszawa, ul. Oboźna 7/32, NIP: 525 11 11 745. W celu realizacji przysługujących uprawnień, oraz innych spraw dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z sekretariatem (e-mail: info@isic.pl).

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu prezentacji informacji na stronach internetowych w zakresie niezbędnym do jej wykonania (na podstawie artykułu 6 pkt. 1 lit. b. RODO), w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którym są marketing bezpośredni oraz udzielenie profitów dla klientów (na podstawie artykułu 6 pkt 1. lit.f. RODO), w celu wykonania ciążących na organizatorze obowiązków prawnych oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń. W tych sytuacjach, tj. w oparciu o wyszczególnione podstawy prawne, Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów we wskazanych celach, bez konieczności uzyskiwania zgody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne dla prawidłowego działania strony. Odbiorcami danych osobowych będą administrator, a także podmioty realizujące świadczenia związane z prawidłowym działaniem strony internetowej.  Uzyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi oraz po jej zakończeniu - przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania obowiązków prawnych - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informujemy też, że korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Pliki te wykorzystywane są m.in: w celach analitycznych, dopasowywania treści oraz marketingowym. Użytkownicy nie życzący sobie przetwarzania danych w tym zakresie winni samodzielnie dokonać odpowiednich ustawień

Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych, a także o prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do przenoszenia danych.

W związku z tym, że dane osobowe są przetwarzane również do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania. Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora.

Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W dowolnym momencie istnieje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją poprzez przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych na stronach my.isic.pl; get.isic.pl; shop.isic.pl oraz innych stronach w domenie isic.pl wymagających rejestracji

 

Stowarzyszenie Almatur jest zobowiązany do ochrony Twoich danych osobowych. Informujemy, że dane osobowe, które przekazałeś będą analizowane w celu zapewnienia usług i / lub dostarczenia zamówionych towarów, usług, oraz jeżeli dokonasz zakupu oraz w celu udostępnienia informacji handlowych w formie elektronicznej.
Podmiotem odpowiedzialnym jest Stowarzyszenie Almatur 00-332 Warszawa, ul. Oboźna 7/32, NIP: 525 11 11 745.

Przedstawicielem Stowarzyszenie Almatur (DPO) do spraw związanych z ochroną danych jest Pan Remigiusz Przybytniowski, z którym możesz kontaktować się w sprawie korzystania ze swoich praw. Możesz kontaktować się z przedstawicielem (DPO) pod następującym adresem mailowym: dpo@almatur.pl .

Podstawą prawną do wysyłania informacji handlowej jest wyrażenie przez Ciebie zgody wyrażanej w momencie kiedy dokujesz rejestracji bądź zakupów bądź nawiązywania członkostwa w Stowarzyszeniu zgoda ta obejmuje również komunikację za pomocą środków elektronicznych.

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera i wycofać zgodę na otrzymywanie tego typu korespondencji. Aby to zrobić należy anulować subskrypcji w zakładce Moje Konto.

W momencie rejestracji przekazujesz nam swoje dane osobowe, co pozwala Stowarzyszeniu Almatur na świadczenie usług i poprawną identyfikację Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika. Dane osobowe, które musisz nam dostarczyć są niezbędne do wysyłania informacji i / lub zamówień i / lub nawiązywania członkostwa oraz do przygotowania rozliczeń

Brak tych danych lub ich niedokładność doprowadzi do braku możliwości wysyłania informacji i / lub realizacji zamówień i / lub nawiązywania członkostwa. Jeżeli zamówienie nie będzie mogło zostać dostarczone z tego powodu, zostanie ono automatycznie anulowane.

Stowarzyszeniu Almatur zobowiązuje się do przestrzegania obowiązku utajnienia tych danych, jak również traktowania ich z zachowaniem poufności, podejmując środki niezbędne do ochrony ich przed zmianą, przetwarzaniem i nieupoważnionym dostępem, jako to zostało określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Ponadto Stowarzyszenie Almatur zobowiązuje się nie wykorzystywać danych osobowych do celów innych niż usługi zapewniane przez swoją stronę oraz do nieprzekazywania tych danych podmiotom trzecim, o ile nie zaistnieje konieczność. W przypadku nawiązywania członkostwa w Stowarzyszeniu dane osobowe są przekazywane do:
1. ISIC Association z siedzibą w Kopenhadze 1450, Nytorv5 w Danii, w celu realizacji umowy o wydanie karty ubezpieczeniowej posiadacza legitymacji ISIC.
2. Partnerom Stowarzyszenia Almatur umożliwiając uzyskanie korzyści w tym zniżek finansowych wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu.
3. Osobom wybierającym kartę z ubezpieczeniem w celu realizacji umowy o wydanie ubezpieczenia dla posiadacza legitymacji ISIC/ITIC/IYTC: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka

Akcyjna Vienna Insurance Group (zwany dalej Wiener) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołoska 22A oraz przedstawicielowi Wiener realizującego usługi Assistance.

Akceptując Politykę Prywatności wyrażasz zgodę na międzynarodowe udostępnianie i / lub przekazywanie swoich danych osobowych innym firmom grupy lub podmiotom związanym z Stowarzyszeniem Almatur do celów wymienionych w poprzednich paragrafach.

Na identycznych zasadach zezwalasz na przekazywanie i / lub przekazywanie za granicę Twoich danych do firm, z którymi konieczne jest dzielenie się Twoimi danymi w celu zrealizowania zamówienia lub wysyłanie informacji, takich jak firmy transportowe, firmy kurierskie, przesyłanie komunikatów, płatności, logistyka, profesjonalne usługi hostingowe i zarządzanie danymi, usługi analityki internetowej itd. Informujemy, że Twoje dane mogą zostać lub będą przekazane do tych firm.

Twoja zgoda może zostać wycofana w każdej chwili po przesłaniu na adres Stowarzyszenia Almatur podpisanego oświadczenia zatytułowanego „WYCOFANIE ZGODY”.
Ponadto, masz prawo do dostępu do informacji o Tobie, które znajdują się w naszym posiadaniu, do ich modyfikowania, usunięcia, zakazania przetwarzania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub żądania przeniesienia Twoich danych. W tym celu musisz przesłać do nas list zawierający kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość i zaadresowany na: Stowarzyszenie Almatur lub mailem: dpo@almatur.pl

© ISIC Polska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie recode.pl